Vad är storhjärnan?

Storhjärnan upptar 90 % av hjärnans totala volym och består av två hjärnhalvor som sammanbinds av hjärnbalken (corpus callosum). Hjärnbalken sitter mellan storhjärnans bägge halvor och består av en stor samling av nervtrådar som gör att de båda hjärnhalvorna kan skicka signaler till varandra. På så sätt samordnas de båda hjärnhalvornas aktiviteter. Hjärnans yttre skikt kallas för hjärnbarken (cortex) och består av grå hjärnsubstans som till största delen består av nervceller. Hjärnbarken styr människans medvetande: tankar, känslor och minnen. Storhjärnans yta är veckad och mellan vecken ligger fåror. Några fåror är extra tydliga och de delar in de båda hjärnhalvorna i fyra lober: frontalloben (även kallad pannloben), parietalloben (hjässloben), temporalloben (tinningloben) och nackloben. De fyra loberna finns både på vänster och höger hjärnhalva, vilket innebär att loberna är åtta totalt. Hjärnloberna har olika uppgifter och kortfattat kan man säga att:

– frontalloberna ansvarar för planering av framtiden och styr de rörelser som vi styr medvetet, d.v.s. med vår egen vilja. De styr även människans personlighet, koncentrationsförmåga samt arbetsminnet till stor del.

– parietalloberna brukar ofta benämnas som hjärnans kommandocentral. Här bearbetas alla sinnesintryck till användbar kunskap, t.ex. öga- och hand koordination, rumsuppfattning samt objektigenkänning.

– temporalloben styr ljud- och språkrelaterade funktioner, t.ex. hjälper den att koppla ihop den musik man lyssnar på med minnen. Temporalloben innehåller hippocampus, som är nödvändig för inhämtande av ny kunskap som ska lagras i hjärnbarken samt det limbiska systemet.

Storhjärnans inre del är till största delen uppbyggd av vit substans, som består av nervtrådar och gliaceller. Nervtrådarna förmedlar information mellan nervcellerna, vilket gör att hjärnans olika delar kan samarbeta. Halvorna har olika uppgifter där den vänstra till största delen styr språket och talet medan den högra hjärnhalvan är den som styr den kreativa och skapande delen av hjärnans funktioner. Känsel och rörelser styrs av den motsatta sidans hjärnhalva, vilket betyder att rörelserna i höger kroppshalva styrs av vänster hjärnhalva, och tvärtom.

Inne i storhjärnan sitter talamus. Dit kommer all information om temperatur, beröring och smärta. I talamus skickas informationen vidare till olika delar av hjärnbarken och vårt medvetande. Hypotalamus ligger under talamus och styr över bland annat kroppstemperatur, hunger, törst, sexlust och tillväxt. Detta görs delvis med hjälp av hypofysen som är en körtel som sitter ihop med hypotalamus. Hypofysen bildar hormoner som sedan stimulerar andra körtlar i kroppen att bilda hormoner

John Droguett

Författare & grundare

Upphovsrättsskyddat material. Får inte kopieras. © John Droguett Academy

Kontakta oss

Scroll to Top