Vad är ryggmärgen?

Ryggmärgen är mellan 40 till 45 centimeter lång hos vuxna och sträcker sig från hjärnan ner till kotpelaren. Ryggmärgens uppgift är att överföra sensorisk information till hjärnan.

Scroll to Top