Vad är hjärnan?

Hjärnan (encephalon) är det organ i kroppen som är minst utvecklad vid födseln och har i spädbarnsåldern cirka 40 procent av en vuxenhjärnas storlek.(1) Hjärnan hos en vuxen väger cirka 1,5 kg och består av uppemot 100 miljarder nervceller (neuroner). Varje nervcell innehåller a) cellkropp (soma), b) dendrit samt c) nervtråd (axon).(2)

Hjärnan är, liksom hjärnans nervceller, indelad i tre större delar: storhjärnan (cerebrum), lillhjärnan (cerebellum) och hjärnstammen (truncus encephali). Människroppen är liksom hjärnan symmetrisk, d.v.s. liksom kroppen har två armar och två ben så är hjärnan indelad i två hjärnhalvor (hemisfärer): en vänsterhalva och en högerhalva. När man talar om hjärnan brukar man samtidigt tala om det centrala nervsystemet, som består av både hjärnan och ryggmärgen (medulla spinalis) tillsammans. Det centrala nervsystemet är ihopkopplat med resten av kroppen genom nervtrådar (axoner), vilka kan vara upp till en meter långa.(2)

John Droguett

Författare & grundare

Upphovsrättsskyddat material. Får inte kopieras. © John Droguett Academy

Kontakta oss

Scroll to Top