Vad är det centrala nervsystemet?

Det centrala nervsystemet, förkortat CNS, består av hjärnan (encephalon) och ryggmärgen (medulla spinalis). Det centrala nervsystemet bildar tillsammans med det perifera nervsystemet kroppens nervsystem. Det centrala nervsystemet är ihopkopplat med kroppens muskler och körtlar genom nervtrådar (axoner).

John Droguett

Författare & grundare

Upphovsrättsskyddat material. Får inte kopieras. © John Droguett Academy

Kontakta oss

Scroll to Top