Vad är amygdala och striatum?

Kortfattat kan man säga att striatum har med belöningsystemet i hjärnan att göra och amygdalan med obehagskänslor. Striatum reagerar på det man gillar och det man inte gillar reagerar amygdalan på. När striatum aktiveras får man en positiv känsla och hjärnan kommer vilja styra en att upprepa det som gjorde att man kände sig positiv och tillfreds. Om man t.ex. tycker om att äta spaghetti och får det serverat kommer striatum att reagera positivt och man kommer känna sig glad och tillfreds. Att bli serverad spaghetti kommer hjärnan att tolka som ett positivt beteende och kommer vilja upprepa handlingen av att äta spaghetti. När amygdalan aktiveras kommer en känsla av att antingen fly situationer eller att gå till attack, d.v.s. en fly-eller-fäkta-reaktion inträder i hjärnan när man känner obehag inför en situation (Gospic & Falk, 2017, s. 31).. Det kan t.ex handla om att man träffar en person som man ogillar och känner obehag inför och då kommer amygdalan att skicka signaler om att man antingen bör fly situationen eller att man ska gå till attack. Det kan också handla om t.ex. att man tilldelas en uppgift att göra som man inte vill utföra och då signalerar amygdalan om att man ska strunta i uppgiften man har helt och hållet eller att exempelvis bli arg över uppgiften och högljutt protestera över den tilldelade uppgiften. Att känna rädsla inför något gör också att amygdalan skickar signaler om att fly situationen eller att gå till atack, d.v.s. fly-eller-fäkta (Gospic & Falk, 2017, s. 32).

Om amygdalan och striatum skulle styra människans beteende helt och hållet skulle vi människor agera annorlunda än vad vi i realiteten gör. Det beror på att människan har en frontallob som kan agera som en motvikt mot de signaler som amygdalan och striatum skickar. De allra flesta människor kan reglera eller t.o.m. gå emot dessa signaler med hjälp av frontalloben, men inte alla människor i lika hög grad. Barn och unga är rent biologiskt inte förmögna till att reglera de signaler som amygdala och striatum skickar med frontalloben i lika hög utsträckning som vuxna. Har man dessutom extra svårigheter att reglera sin impulskontroll, som t.ex. de med ADHD har, då har hjärnan svårare att hindra impulserna från amygdalan och striatum med frontalloben. Striatum strävar efter att upprepa beteenden som tidigare lett till att man känt sig tillfreds och på så sätt uppnå den positiva känslan igen. Om man t.ex. tidigare ätit chokladtårta och man fått en positiv känsla kommer striatum skicka signaler om att äta chokladtårta nästa gång möjligheten till att äta chokladtårta dyker upp. Dessa signaler kan då frontalloben agera på och t.o.m. stoppa impulsen att äta chokladtårtan. Det kräver dock en viljestyrka hos individen och att signalerna till och från frontalloben fungerar (Gospic & Falk, 2017, s. 47).

John Droguett

Författare & grundare

Upphovsrättsskyddat material. Får inte kopieras. © John Droguett Academy

Kontakta oss

Scroll to Top