TEXTANALYS: 3 FRÅGOR & SVAR

1. Vad menas med textanalys?

Textanalys är att analysera text, diskurser, etc. Text är inte bara bokstäver på papper. Man vill studera argumenten, värderingarna, maktmönstren, maktrelationerna, föreställningar och det som ligger bakom själva texten eller diskursen.

2. Vad är syftet med kritisk diskursanalys?

Kritisk diskursanalys betonar den roll som språket har som maktresurs som är kopplad till ideologi och sociokulturell förändring.

3. Vad förknippar man med följande: vilka kategorier (subjektspositioner) delas människor in i och vad underförstås?

Diskursanalys.

Scroll to Top