1. Vad är en primärkälla?

Primärkällor eller primärdata är nya data som forskaren själv samlar in genom att använda sig av en eller flera datainsamlingsmetoder.


2. Vad är en sekundärkälla?

Information som redan föreligger i en eller annan form och som är mer eller mindre tillgänglig.

Scroll to Top