FORSKNINGSETIK: 4 FRÅGOR & SVAR

Vad menas med informationskravet?

All information om projektet som kan påverka deltagarnas vilja att vara med ska uppges.

Vad menas med samtyckeskravet?

Samtycke måste inhämtas av deltagarna och det ska vara helt frivilligt att delta och dra sig ur studien när som helst.

Vad menas med konfidentialitetskravet?

Deltagarna ska ha rätt att vara anonyma och det är forskaren som har ansvar för att detta följs.

Vad menas med nyttjandekravet?

Materialet ska endast användas i forskningssyfte.

Scroll to Top