NEUROLEDARSKAP (2015) AV GOSPIC & FALK

En sammanfattning av boken “Neuroledarskap – effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder” (2015) skriven av Katarina Gospic och Stefan Falk. Boken ger en insikt i hur hjärnan fungerar och hur den kunskapen kan användas för att kunna bli en bättre ledare. Sammanfattningsvis kan man säga att författarna identifierar och lyfter fram ett antal generella karakteristika för den mänskliga hjärnan.

 • Hjärnan tenderar till att kategorisera omvärlden och vill därför dela in människor i två fack: vi och dem (s. 23, 29, m.fl.)
 • Hjärnan vill dessutom urskilja kontraster (motsatser), vilket innebär att människan automatiskt kategoriserar omgivningen som antingen bra eller dålig, lyckad eller misslyckad, etc. (s. 23, 29, m.fl.)
 • Hjärnan undviker det som är osäkert, jobbigt och obehagligt (s. 16, 259 m.fl.),
 • Hjärnan söker efter trygghet samt känslor av belöning och välbehag
 • Hjärnan föredrar homogenitet, framför heterogenitet (s. 17, 23, m.fl.)
 • Hjärnan föredrar att rekrytera och välja sådana som påminner om oss själva med t.ex. bakgrund, intressen och idéer (s. 17, 23, m.fl.)
 • Hjärnan skickar automatiskt skickar signaler av trygghet, belöning samt välbehag vid hög status, i homogena förhållanden samt vid revirtänkande (s. 18, 19 m.fl.)
 • Hjärnan eftersträvar status och gärna hög status som är ohotad (s. 18, 19 m.fl.)
 • Hjärnan mår dåligt av att ha låg status (s. 18, 19 m.fl.)
 • Hjärnan tenderar till att inte betrakta medarbetare objektivt, utan istället på enstaka tidigare prestationer samt personliga preferenser (s. 22, m.fl.)
 • Hjärnan står för cirka två procent av den totala kroppsvikten, men att hjärnan tar tjugo procent av hela kroppsenergin
 • Hjärnan tycker om att multitaska
 • Hjärnan skjuter gärna fram sådant som ligger längre fram i tiden – hjärnan föredrar och prioriterar det man kan få just nu framför det som man kan få vid ett senare tillfälle, d.v.s. att hjärnan föredrar kortsiktiga framför långsiktiga belöningar (s. 35, m.fl.)
 • Hjärnans frontallob konsumerar mycket energi och kan inte prestera non-stop (s. 50, m.fl.)
 • Hjärnans striatum och amygdala ger primitiva signaler som frontalloben försöker att reglera, d.v.s. reglerar amygdalans och striatumets primitiva strukturer och signaler (s. 259, m.fl.)
 • Hjärnans frontallob sitter bakom pannbenet och är den del av hjärnan som skiljer människans hjärna från djurens (s. 259, m.fl.)
 • Hjärnans frontallob har en sämre förmåga att reglera impulser, agera strategiskt och tänka långsiktigt hos yngre människor (s. 35, m.fl)
 • Hjärnans belöningsstruktur är striatum (s. 35, m.fl.)
 • Hjärnan blir mer motiverad och produktiv med visad uppskattning (s. 39, m.fl.)
 • Hjärnan vill utvecklas och därför är det viktigt för var och en att få utvecklingsmöjligheter i arbetslivet (s. 90, m.fl)
Scroll to Top