Chapter Progress
0% Complete

4C. NYA ORD & UTTRYCK PÅ SPANSKA

aburridotråkig, tråkigt, uttråkad (m)
español (el)spanjor (f, nationalitet)
estresadostressad
verde (el)grön
haydet finns
muchas graciastack så mycket
qué pasa?vad händer?
ahaha, åh
conmed
peromen
atill
mimin, mitt
mismina
nososs
suhans, hennes, Er, Ert, sin, sitt (s)
sushans, hennes, deras, Era, sina (pl)
tusdina
cincuentafemtio
cuarentafyrtio
cuarenta y cincofyrtiofem
cuarenta y cuatrofyrtiofyra
cuarenta y dosfyrtiotvå
cuarenta y nuevefyrtionio
cuarenta y ochofyrtioåtta
cuarenta y seisfyrtiosex
cuarenta y sietefyrtiosju
cuarenta y tresfyrtiotre
cuarenta y unofyrtioett
treintatrettio
treinta y cincotrettiofem
treinta y cuatrotrettiofyra
treinta y dostrettiotvå
treinta y nuevetrettionio
treinta y ochotrettioåtta
treinta y seistrettiosex
treinta y sietetrettiosju
treinta y trestrettiotre
treinta y unotrettioett
veinticincotjugofem
veinticuatrotjugofyra
veintidóstjugotvå
veintinuevetjugonio
veintiochotjugoåtta
veintiséistjugosex
veintisietetjugosju
veintitréstjugotre
veintiunotjugoett
adjetivo (el)adjektiv
AndorraAndorra
BarcelonaBarcelona
catalán (el)katalanska
claro, claro que síjavisst, naturligtvis, självklart
colegio (el)skola
deberes (los)läxa
hermana (la)syster
número (el)nummer
número de teléfono (el)telefonnummer
papá (el)pappa
plural (el)plural
pregunta (la)fråga
teléfono (el)telefon
tía (la)faster, moster
trabajo (el), yo trabajoarbete; jag arbetar
bebe; él, ella, usted bebehan, hon, Ni (s), den, det dricker
bebéis; vosotros, vosotras bebéisni dricker
bebemos; nosotros, nosotras bebemosvi dricker
beben; ellos, ellas, ustedes bebende, dem, Ni (pl) dricker
bebes; tú bebesdu dricker
bebo / yo bebojag dricker
estáis; vosotros, vosotras estáisni (pl) är, befinner er
estaratt vara, befinna sig
hablas, tú hablasdu pratar, talar
hablo, yo hablojag pratar, talar
le gustahan, hon, Ni gillar, tycker om
me gustajag gillar, tycker om
necesita; él, ella, usted necesitahan, hon, Ni (s) behöver
necesitáis; vosotros, vosotras necesitáisni behöver
necesitamos; nosotros, nosotras necesitamosvi behöver
necesitan; ellos, ellas, ustedes necesitande, dem, Ni (pl) behöver
necesitas; tú necesitasdu behöver
necesito; yo necesitojag behöver
pasahänder
te gustadu gillar, tycker om
trabaja; él, ella, usted trabajahan, hon, Ni (s) arbetar, jobbar
trabajáis; vosotros, vosotras trabajáisni arbetar, jobbar
trabajamos; nosotros, nosotras trabajamosvi arbetar
trabajan; ellos, ellas, ustedes trabajande, dem, Ni (pl) arbetar, jobbar
trabajas; tú trabajasdu arbetar, jobbar
vive; él, ella, usted vivehan, hon, Ni (s) bor, lever
viven; ellos, ellas, ustedes vivende, dem bor, lever
vives; tú vivesdu bor, lever
vivimos; nosotros, nosotras vivimosvi bor, lever
vivís, vosotros, vosotras vivísni (pl) bor, lever
vivo, yo vivojag bor, lever
estamos; nosotros, nosotras estamosvi är, befinner oss
están; ellos, ellas, ustedes estánde, dem, Ni (pl) är, befinner sig
habla; él, ella, usted hablahan, hon Ni (s) pratar, talar
habláis; vosotros, vosotras habláisni (pl) pratar
hablamos; nosotros, nosotras hablamosvi pratar
hablan; ellos, ellas, ustedes hablande, dem pratar, talar
beberatt dricka
gustaratt gilla, tycka om
hablarprata (att)
llamarseatt heta, kallas
necesitaratt behöva
trabajararbeta, jobba (att)
vivirbo, leva (att)
deav, från
de nadavarsågod, ingen orsak
de verdadpå allvar, verkligen
francesafransman (f)
invierno (el)vinter
les gustade, dem, Ni (s) gillar, tycker om
muchasmånga, mycket
muchomycket
muchosmånga, mycket (m, pl)
nadaingen, inget
nos gustavi gillar, tycker om
nos llamamosvi heter, kallas
nos vemosvi ses
nuevony
os gustani gillar, tycker om
os llamáisni heter, kallas
otoño (el)höst
otrasandra, övriga (f)
primavera (la)vår
queatt, som, vad
qué hay?vad händer?
saludoshälsningar
se llamande, dem heter
Scroll to Top