Chapter Progress
0% Complete

1A:1. DET SPANSKA ALFABETET

Det spanska alfabetet består av 27 bokstäver, varav 5 är vokaler: a – e – i – o – u. Vokalerna uttalas tydligt och halvkort i ord. De övriga 22 bokstäverna i det spanska alfabetet är konsonanter. Det finns tre digrafer på spanska. Dessa är -ch-ll och -rr.

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

Ñ ñ

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

Scroll to Top