SPANSKA

ÅK 9

Det här digitala läromedlet är framtaget för elever som läser spanska i årskurs nio. Innehållet är utvecklat utifrån riktlinjerna i kursplanen för årskurs nio i moderna språk som språkval. Klicka här för att komma till kursplanen på Skolverkets hemsida. Allt kursinnehåll är framtaget, granskat och kvalitetssäkrat av  auktoriserade översättare samt legitimerade lärare i spanska.

Den här spanskboken är speciellt framtagen för elever som studerar spanska som moderna språk i grundskolans årskurs nio. Boken bygger helt och hållet på Skolverkets kursplan för spanska i moderna språk i grundskolan. Boken är framtagen av Brainemy, som är en ideell organisation som bygger på att skapa högkvalitativa läromedel till ingen kostnad.

Boken är indelad i sex olika kapitel och varje kapitel består i sin tur av tre delar: del A, B och C

DEL A I VARJE KAPITEL

I kapitlena 1A, 2A, 3A, 4A, 5A och 6A finns en text på spanska med tillhörande video. I videon läses texterna upp på spanska och översätts till svenska av bokens författare. Elevernas läsförståelse kan bedömas utifrån nedanstående kunskapskrav.

FÖR BETYGET E

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

FÖR BETYGET C

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

FÖR BETYGET A

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Scroll to Top