3C:1. NYA ORD & UTTRYCK PÅ SPANSKA

Öva på Quizlet | Skriv ut/PDF-fil

(f) = femininum | (m) = maskulinum | (n) = neutrum | (pl) = plural | (s) = singular

¿de acuerdo?

är det klart?, är det okej?, är det förstått?

a veces

ibland

abren; ellos, ellas, ustedes abren

de, dem, Ni (pl) öppnar

además

dessutom, förutom

almorzar

äta lunch (att)

antemano

förhand, förväg

aprender

lära sig (att)

biblioteca (la)

bibliotek

bibliotecaria (la)

bibliotekarie

busca; él, ella, usted busca

han, hon, Ni (s) söker, letar efter

buscar

leta, söka efter (att)

buscas; tú buscas

du letar, säker efter

busco; yo busco

jag letar, söker efter

búsqueda

sökning

caballo (el)

häst

colombiana (la)

colombianska (f, nationalitet)

computador (el)

dator

con mucho gusto

med nöje, gärna

contraseña (la)

lösenord

correo electrónico (el)

e-mail, e-post

cuando seas; cuando tú seas

när du är

cumplo; yo cumplo

jag fyller år

dar

ge

de acuerdo

klart, okej, förstått

de la mañana

på morgonen

debe

borde, bör

desayunar

äta frukost (att)

devolver

lämna tillbaka, lämna i retur

disfrutar

njuta av

electrónico (el)

elektronisk

emocional

emotionell, gripande

en punto

prick, exakt (tid; t.ex. prick klockan åtta)

en un mes

om en månad

enamora

bli, blir kär

encanta

är förtjust i, tycker jättemycket om, älskar det

encantan

är förtjust i, tycker jättemycket om, älskar det

encontrar

hitta, finna (att)

encuentra; él, ella, usted encuentra

han, hon, Ni (s) hittar, finner

enseñan; ellos, ellas, ustedes enseñan

de, dem, Ni (pl) undervisar

enseño, yo enseño

jag undervisar

entiendo; yo entiendo

jag förstår

entrar

gå in, kliva in (att)

era

det var

escuela (la)

skola

escuela primaria (la)

grundskola

esposa (la)

fru

esta es

den, det, detta här är (f)

establo (el)

stall

estante (el)

bokhylla

este es

den, det, detta här är (m)

estos

de, dem här

estupendo/a

jättebra, utmärkt

fácil

lätt, enkelt

fecha (la)

datum

fecha de nacimiento (la)

födeselsedatum

felicidades

grattis

formulario (el)

formulär

generalmente

generellt

he escrito; yo he escrito

jag har skrivit

hemos desayunado; nosotros, nosotras hemos desayunado

vi har ätit frukost

hijos (los)

barn (pl), söner

importante

viktig, viktigt

linda (la)

fin, vacker (f)

listos

klara, redo

llegamos; nosotros, nosotras llegamos

vi kommer, vi anländer

más hablados

mest pratade, talade

menor de edad

minderårig

miedo

rädd, rädsla

montar

rida, åka (att)

montar a caballo

rida (på häst), (att)

mostraré; yo … mostraré

jag kommer att visa

nadie

ingen

niños (los)

barn (pl), pojkar

nos quedamos

vi stannade, vi tillbringade

novela (la)

roman

para nada

inte alls

parte (la)

del

pasatiempo (el)

hobby

pedir

fråga efter, be

pedir prestado

låna (låna)

prestado

lånad

probar

prova

programación (la)

programmering

puede; él, ella, usted puede

han, hon, Ni (s) kan

puedo; yo puedo

jag kan

rápido

snabb, snabbt

realidad

verklighet

sabía

visste det

se acerca; él, ella, usted se acerca

han, hon, Ni (s) närmar sig

se sienta; él, ella, usted se sienta

han, hon, Ni (s) sätter sig

silencio (el)

tystnad

sillón (el)

fåtölj

sobre; sobre (el)

om, på; kuvert

solemos; nosotros, nosotras solemos

vi brukar

solicitar

ansöka, begära

soñar

drömma (att)

sueña; el, ella, usted sueña

han, hon, Ni (s) drömmer

sueñan; ellos, ellas, ustedes sueñan

de, dem, Ni (pl) drömmer

taberna (la)

krog

tarjeta de identificación (la)

ID-kort

teclado (el)

tangentbord

tengan

har (subj)

uso

använder

visita

besök

Scroll to Top