Det här digitala läromedlet är framtaget för elever som läser spanska i årskurs åtta. Innehållet är utvecklat utifrån riktlinjerna i kursplanen för årskurs åtta i moderna språk som språkval. Klicka här för att komma till kursplanen på Skolverkets hemsida. Allt kursinnehåll är framtaget, granskat och kvalitetssäkrat av  auktoriserade översättare samt legitimerade lärare i spanska.

Main Content

Expand All
Scroll to Top