5B. ORD, UTTRYCK & MENINGAR

ORD

a

till

ahora

nu

amigo

vän

animal doméstico

husdjur

año

år

balonmano

handboll

bueno

bra

casa

hus, hem

clase

klass

colegio

skola

con

med

cuando

när

de

från

deberes

läxor

del

från

deporte

sport

desafortunadamente

tyvärr

desde

från

después

efter

dieciocho

arton

divertido

rolig, roligt

divertirme

ha roligt

dos

två

día

dag

el

bestämd artikel singular, maskulinum

en

enfermo

sjuk (m)

equipo

lag

esa

den, det där (f)

escuela

skola

eso

den, det där (m)

familia

familj

fútbol

fotboll

gato

katt

grande

stor

grupo

grupp

hiperactiva

hyperaktiv

hora

tid, timme

la

bestämd artikel singular, femininum,

las

bestämd artikel plural, maskulinum

libre

gratis

lindo

söt, vacker, gullig

lo

bestämd artikel singular, neutrum

los

bestämd artikel plural, neutrum

me

mig

menos

mindre, minus

mes

månad

meta

mål

mi

min

mis

mina

mismo

samma

muchas

många, flera (f)

mucho

mycket (m)

muchos

många, flera (m)

muy

mycket, väldigt

más

mer, plus

no

nej, inte

notas

betyg, anteckningar

novia

flickvän

o

eller

padres

föräldrar

para

för, till

partido

match

pequeño

liten (m)

pero

men

perrito

valp, liten hund

perro

hund

persona

person

piscina

pool

poco

lite (m)

problema

problem

próxima

nästa

pues

eftersom, nja, tja

que

som

querido

käre (m)

semana

vecka

suelo

golv

sábado

lördag

ja

también

också, även

tareas

läxor

te

dig

tenis

tennis

tiempo

tid, väder

todavía

fortfarande

tres

tre

tu

din

un

en, ett (m, n)

una

en, ett (f)

unos

några (m)

verano

sommar

verdad

sanning

vida

liv

voy

jag går, jag åker

y

och

ya

redan

yo

jag

¿qué?

vad?

último

sista, senaste (m)

ORD (VERB)

bailar

dansa

comprar

handla, köpa

correr

springa

cumplir

uppfylla, fylla år

decir

säga

empezar

börja

entrenar

träna

estar

vara

estudiar

studera

gustar

gilla, tycka om

haber

ha (används i perfekt)

hacer

göra

ir

gå, åka

jugar

leka, spela

leer

läsa

mejorar

förbättra

morir

nadar

simma

preocuparse

oroa sig

quedarse

stanna, stanna kvar, förbli

ser

vara

tener

ha

ver

se, titta

UTTRYCK

me gusta

jag gillar, tycker om

no me gusta

jag gillar inte, tycker inte om

te gusta

du gillar

estar con amigos

att vara med vänner

tres días a la semana

tre dagar i veckan

ver el partido

titta på matchen

jugar al fútbol

spela fotboll

ahora mismo

just nu, med en gång

hacer deporte

utöva idrott, sporta

después del verano

efter sommaren

en casa

hemma, i huset, i hemmet

me gustaría

jag skulle vilja

me encantan

jag älskar dem

hace muchos años

för många år sedan

el más pequeño

den minsta

el último mes

förra månaden

la próxima semana

nästa vecka

ya no lo tenemos

vi har den/det/honom inte längre

hace dos años

för två år sedan

ya que

eftersom

en las clases

på lektionerna

después de

efteråt, därefter

la última

den sista (f)

MENINGAR

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Vad gillar du att göra på fritiden?

No me gusta mucho hacer deportes.

Jag gillar inte att sporta så mycket.

Me gusta más leer libros y estar con mis amigos.

Jag gillar mer att läsa böcker och att vara med mina vänner.

Mi novia le gusta jugar al fútbol.

Min flickvän gillar att spela fotboll.

Juega en un equipo muy bueno.

Hen spelar fotboll i ett mycket bra lag.

Entrena tres días a la semana.

Hen tränar tre dagar i veckan.

El sábado va a jugar un partido.

På lördag ska hen spela en match.

Mis amigos y yo vamos a ir a ver el partido.

Mina vänner och jag ska gå/åka och se matchen.

Bueno, me gusta jugar al fútbol, nadar y también me gusta jugar al balonmano.

Ja, jag gillar att spela fotboll, simma och jag gillar också att spela handboll.

Yo he hecho mucho deporte desde pequeño, ya que soy una persona hiperactiva.

Jag har sportat mycket sedan jag var liten eftersom jag är en hyperaktiv person.

Me gusta mucho entrenar para divertirme.

Jag tycker mycket om att träna för att roa mig/ha det roligt.

Ahora mismo voy a la piscina a nadar.

Nu är jag på väg till simbassängen för att simma.

Pues, a mí también me gusta estar con mis amigos.

Alltså, jag gillar också att vara med mina vänner.

Hacer deporte me gusta también.

Jag tycker också om att sporta/idrotta.

En mi tiempo libre bailo en un grupo.

På min fritid dansar jag i en grupp.

Es muy divertido.

Det är mycket roligt.

También juego al tenis.

Jag spelar också tennis.

Después del verano voy a empezar a correr también.

Efter sommaren ska jag börja att springa också.

Esa es mi meta.

Det är mitt mål.

¿Tienes animales domésticos en casa?

Har du husdjur hemma?

No, no tengo animales domésticos, pero me gustaría comprar un gato.

Nej, jag har inte husdjur, men jag skulle gärna köpa ha en katt.

Cuando cumpla dieciocho años.

När jag fyller arton år.

Me encantan los gatos.

Jag älskar katter.

He querido tener un gato hace muchos años.

Jag har velat haft en katt sedan flera år.

Sí, tenemos tres perros muy lindos.

Ja, vi har tre mycket fina hundar.

Desafortunadamente el más pequeño de los tres, el perrito de la familia, está enfermo.

Tyvärr är den minsta av de tre, familjens lilla hund, sjuk.

Ha estado enfermo el último mes.

Den har varit sjuk den senaste månaden.

Estamos muy preocupados.

Vi är mycket oroliga.

Yo no todavía, pero mis padres me van a comprar un gato la próxima semana.

Inte jag ännu, men mina föräldrar ska köpa en katt till mig i nästa vecka.

Hemos tenido un perro, pero ya no lo tenemos desafortunadamente.

Vi har haft en hund, men vi har inte den längre tyvärr.

Murió hace dos años y tres meses en casa.

Den dog för två år och tre månader sedan.

¿Estudias mucho, más o menos o poco en tu tiempo libre?

Studerar du mycket, sådär eller lite på din fritid?

Yo no tengo que estudiar mucho en mi tiempo libre, ya que hago mis deberes en el colegio.

Jag behöver inte studera mycket på min fritid eftersom jag gör mina läxor på skolan.

Estudio mucho en las clases.

Jag studerar mycket på lektionerna.

Después de la última clase suelo quedarme en la escuela.

Efter den sista lektionen brukar jag stanna på skolan.

Suelo quedarme una hora para estudiar con unos amigos.

Jag brukar stanna kvar en timme för att studera med några vänner.

Pues, yo también tengo muchas tareas de verdad.

Alltså, jag har också mycket läxor faktiskt.

Es un problema para mí también.

Det är ett problem för mig också.

No tengo mucho tiempo para estar con mi novia y con mis amigos.

Jag har inte mycket tid för att vara med min flickvän och med mina vänner.

Yo tengo muchos deberes, pero no me gusta estudiar.

Jag har många läxor, men jag gillar inte att studera.

Eso es un problema grande en mi vida.

Det är ett stort problem i mitt liv.

Es un problema, ya que mis padres me han dicho que tengo que mejorar mis notas.

Det är ett problem eftersom mina föräldrar har sagt till mig att jag måste förbättra mina betyg.

Scroll to Top