4B. NYA ORD & UTTRYCK

programador (el)

programmerare

ganar

vinna, tjäna (att)

haber

finnas (att

poder; poder (el)

kunna (att); makt

trabajar

arbeta, jobba (att)

azúcar (el)

socker

haber venido

ha kommit

desorganizado

oorganiserad [m.]

acabar de

nyss, precis, just (att)

cuáles

vilka

cualidad (la)

kvalitet

defectos (los)

negativa egenskaper, defekter

empresa (la)

företag

entrevista (la)

intervju

informática (la)

IT, datakunskap

jefa (la)

chef [f.]

jefe (el)

chef [m.]

oficina (la)

kontor (-et)

personal (el)

personal

recepcionista (la)

receptionist

respuesta (la)

svar (-et)

reunión (la)

möte (-t)

rincón (el)

hörn (-et)

taza (la)

kopp

comienza (él, ella, usted)

börjar (han, hon, Ni, den, det)

contactar

kontakta (att)

entra (él, ella, usted); entra

går in (han, hon, Ni, den, det); kom in

entran (ellos, ellas, ustedes)

går in (de, dem)

espera (él, ella, usted)

vänta (han, hon, NI, den, det)

esperar

vänta (att)

han (ellos, ellas, ustedes)

har (de, dem, Ni)

hemos (nosotros, nosotras)

har (vi)

hemos terminado (nosotros, nosotras)

har slutat (vi)

pasan (ellos, ellas, ustedes)

passerar (de, dem, Ni)

puede (han, hon, Ni, den, det)

kan (han, hon, Ni, den, det)

puedes (tú)

kan (du)

se sientan (ellos, ellas, ustedes)

sätter sig (de, dem, Ni)

trabaja (él, ella, usted)

arbetar (han, hon, Ni, den, det)

trabajas (tú)

arbetar (du)

vuelve (él, ella, usted)

kommer tillbaka, återvänder (han, hon, Ni, den, det)

alguna

någon [f.]

dime

säg mig

esta

den här, det här [f.]

flexible

flexibel

honesto

ärlig [m.]

leal

lojal

me

mig

muchas

många

no te preocupes

oroa dig inte

ocupada

upptagen [f.]

prisa

bråttom, fart, brådska

social

social

te

dig

tímido

blyg [m.]

Scroll to Top