INTRODUKTION TILL BOKEN

INLEDNING

Boken innehåller totalt sex kapitel. Varje kapitel innehåller olika arbetsområden som knyter an till det första avsnittet i varje kapitel. Det första avsnittet i respektive kapitel är 1A:1, 2A:1, 3A:1, 4A:1, 5A:1 & 6A:1. Nedan kan du se en översikt över det innehåll som är nytt i årskurs sjuboken jämfört med årskurs sexboken. Klicka här för att se innehållet i spanskboken för årskurs sex.

ADJEKTIV & ADVERB

KOMPARATIV AV ADJEKTIV

bueno – más bueno – el más bueno | buena – más buena – la más buena | grande – más grande – el/la más grande | pequeña – más pequeña – la más pequeña

VERB

REGELBUNDNA -AR, -ER, & -IR-VERB I PRESENS

acabar, ayudar, comprar, contactar, desear, entrar, escribir, escuchar, intentar, llevar, pagar, pasar, responder, terminar, vender, viajar

OREGELBUNDNA -AR, -ER, & -IR-VERB I PRESENS

comenzar, costar, decir, empezar, haber, leer, pensar, poder, saber

REFLEXIVA VERB

preocuparse

Scroll to Top