VERB

I spanskboken för åk 6 fick du lära dig att uttrycka dig i presens (nutid). Verben nedan är de du fick lära dig i åk 6 och de är böjda i presens. De personliga pronomen, som står innan verben (t.ex. yo och ), kan utelämnas på spanska, vilket inte är fallet på svenska. Avsnittet om de personliga pronomen hittar du i menyn eller genom att klicka här.

ALMORZAR - ÄTA LUNCH [KAP. 3]

yo almuerzo

almuerzas

él, ella, usted almuerza

nosotros, nosotras almorzamos

vosotros, vosotras almorzáis

ellos, ellas, ustedes almuerzan

CELEBRAR - FIRA [KAP. 6]

yo celebro

celebras

él, ella, usted celebra

nosotros, nosotras celebramos

vosotros, vosotras celebráis

ellos, ellas, ustedes celebran

COMER - ÄTA [KAP. 2]

yo como

comes

él, ella, usted come

nosotros, nosotras comemos

vosotros, vosotras coméis

ellos, ellas, ustedes comen

DESPERTAR - VAKNA [KAP. 4]

yo despierto

despiertas

él, ella, usted despierta

nosotros, nosotras despertamos

vosotros, vosotras despertáis

ellos, ellas, ustedes despiertan

ENCANTAR - ÄLSKA, FÖRTJUST I [KAP. 4]

yo encanto

encantas

él, ella, usted encanta

nosotros, nosotras encantamos

vosotros, vosotras encantáis

ellos, ellas, ustedes encantan

ESCUCHAR - LYSSNA, LYSSNA PÅ [KAP. 4]

yo escucho

escuchas

él, ella, usted escucha

nosotros, nosotras escuchamos

vosotros, vosotras escucháis

ellos, ellas, ustedes escuchan

ESTAR - VARA, MÅ, BEFINNA SIG [KAP. 4]

yo estoy

estás

él, ella, usted está

nosotros, nosotras estamos

vosotros, vosotras estáis

ellos, ellas, ustedes están

ESTUDIAR - STUDERA [KAP. 4]

yo estudio

estudias

él, ella, usted estudia

nosotros, nosotras estudiamos

vosotros, vosotras estudiáis

ellos, ellas, ustedes estudian

GUSTAR - GILLA, TYCKA OM [KAP. 2]

yo me gusta

te gusta

él, ella, usted le gusta

nosotros, nosotras nos gusta

vosotros, vosotras os gusta

ellos, ellas, ustedes les gusta

HABLAR - PRATA, TALA [KAP. 6]

yo hablo

hablas

él, ella, usted habla

nosotros, nosotras hablamos

vosotros, vosotras habláis

ellos, ellas, ustedes hablan

HACER - GÖRA [KAP. 3]

yo hago

haces

él, ella, usted hace

nosotros, nosotras hacemos

vosotros, vosotras hacéis

ellos, ellas, ustedes hacen

IR - GÅ, ÅKA [KAP. 2]

yo voy

vas

él, ella, usted va

nosotros, nosotras vamos

vosotros, vosotras vais

ellos, ellas, ustedes van

JUGAR - SPELA, LEKA [KAP. 4]

yo juego

juegas

él, ella, usted juega

nosotros, nosotras jugamos

vosotros, vosotras jugáis

ellos, ellas, ustedes juegan

LLAMARSE - HETA, KALLAS [KAP. 1]

yo me llamo

te llamas

él, ella, usted se llama

nosotros, nosotras nos llamamos

vosotros, vosotras os llamáis

ellos, ellas, ustedes se llaman

PREGUNTAR - FRÅGA [KAP. 4]

yo pregunto

preguntas

él, ella, usted pregunta

nosotros, nosotras preguntamos

vosotros, vosotras preguntáis

ellos, ellas, ustedes preguntan

PROBAR - PROVA [KAP. 3]

yo pruebo

pruebas

él, ella, usted prueba

nosotros, nosotras probamos

vosotros, vosotras probáis

ellos, ellas, ustedes prueban

QUERER - VILJA, ÖNSKA, TYCKA OM [KAP. 2]

yo quiero

quieres

él, ella, usted quiere

nosotros, nosotras queremos

vosotros, vosotras queréis

ellos, ellas, ustedes quieren

SER - VARA [KAP. 3]

yo soy

eres

él, ella, usted es

nosotros, nosotras somos

vosotros, vosotras sois

ellos, ellas, ustedes son

TENER - HA [KAP. 1]

yo tengo

tienes

él, ella, usted tiene

nosotros, nosotras tenemos

vosotros, vosotras tenéis

ellos, ellas, ustedes tienen

TOMAR - TA, DRICKA [KAP. 5]

yo tomo

tomas

él, ella, usted toma

nosotros, nosotras tomamos

vosotros, vosotras tomáis

ellos, ellas, ustedes toman

VER - SE PÅ, TITTA PÅ [KAP. 4]

yo veo

ves

él, ella, usted ve

nosotros, nosotras vemos

vosotros, vosotras veis

ellos, ellas, ustedes ven

VIAJAR - RESA [KAP. 4]

yo viajo

viajas

él, ella, usted viaja

nosotros, nosotras viajamos

vosotros, vosotras viajáis

ellos, ellas, ustedes viajan

VIVIR - BO, LEVA [KAP. 3]

yo vivo

vives

él, ella, usted vive

nosotros, nosotras vivimos

vosotros, vosotras vivís

ellos, ellas, ustedes viven

Scroll to Top