PERSONLIGA PRONOMEN

I spanskboken för åk 6 har du fått lära dig personliga pronomen på spanska. Nedan hittar du alla personliga pronomen på spanska med tillhörande svensk översättning.

yo

jag 

du

él

han

ella

hon

usted

Ni

nosotros

vi [m.]

nosotras

vi [f.]

vosotros

ni [m., pl.]

vosotras

ni [f., pl.]

ellos

de, dem [m.]

ellas

de, dem [f.]

ustedes

Ni [pl.]

– Yo, , él och ella är lätta att förstå vad de betyder och hur de används. Yo betyder jag, betyder du, él betyder han och ella betyder hon.

– Usted. På svenska säger man oftast du till alla människor, men ibland säger man också Ni till vissa personer. På svenska förväntas man t.ex. säga Ni till kungen. På spanska förväntas man dessutom vara extra artig och respektfull när man t.ex. tilltalar äldre människor samt till de som anses stå högre i rang än en själv. I dessa fall tilltalar med personen med usted istället för . I Latinamerika tilltalar man t.ex. nästan alltid sina lärare med usted. Att sägatill ens lärare i Latinamerika skulle i många fall anses vara respektlöst. I Sverige däremot tilltalas ens lärare alltid med du.

– Nosotros/nosotras. På spanska finns det två olika sätt att säga vi, nämligen nosotros och nosotras. Nosotros används när man syftar på killar/män samt när man syftar på killar/män och tjejer/kvinnor tillsammans. Nosotras används när man syftar på tjejer/kvinnor.

– Vosotros/vosotras. Vosotros och vosotras används i princip endast i Spanien. Vosotros används när man syftar på killar/män samt när man syftar på killar/män och tjejer/kvinnor tillsammans. Vosotras används när man syftar på tjejer/kvinnor.

– Ellos/ellas. På spanska finns det två olika sätt att säga de/dem, nämligen ellos och ellas. Ellos används när man syftar på killar/män samt när man syftar på killar/män och tjejer/kvinnor tillsammans. Ellas används när man syftar på tjejer/kvinnor.

– Ustedes. När man tilltalar två eller flera personer extra artigt och respektfullt i Spanien säger man ustedes. I övriga spansktalande länder används å andra sidan oftast ustedes när man tilltalar andra människor i plural eftersom vosotros och vosotras i regel endast används i Spanien.

Scroll to Top