6D. REALIA & KULTUR

CHRISTOFFER COLUMBUS

1492 nådde Christoffer Columbus Amerika och det var starten på Spaniens kolonisering av Latinamerika. Under 1500-talet koloniserades största delen av Latinamerika av spanjorerna och där Brasilien ligger av portugiserna. Spanjorerna tog med sig språket och kristendomen till Latinamerika och idag pratas spanska i nästan hela Latinamerika och de flesta är katoliker.

Scroll to Top