KAPITEL 6

Kapitel 6 är det sjätte av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

  • berätta om sig själv, sin familj och sina släktingar
  • vad man gör på fritiden och hur ofta man sysslar olika aktiviteter
  • var man är ifrån
  • vilka språk man pratar
  • prata om sina vänner
  • prata om sina husdjur
  • prata om sin favoritårstid och lite om vädret
  • du möter verben amar (älska), bailar (dansa), decir (säga), celebrar (fira) i presens (nutid) för första gången i boken
  • totalt 52 nya ord & uttryck (se kap. 6B)
Scroll to Top