5B. ORD & UTTRYCK

a

till

adiós

farväl

amiga

vän (f)

amigo

vän (m)

apellido

efternamn

aquí

här

bien

bra, väl, ok

bueno

bra, god, jaha

chao

hej då

chicas

flickor

clase

klass

costa

kust

cuarto

rum

¿cómo?

hur?

de

från

dos

två

el

han

él

den

e

och (innan i-ljud)

el

bestämd artikel singular (m)

él

han

ella

hon

en

encantada

trevligt att träffas (f)

es

es

estudio

studera

gracias

tack

gusto

nöje

hasta

till

hola

hej

hora

tid, timme

igualmente

detsamma, likaså

la

bestämd artikel singular (f)

las

bestämd artikel plural (m)

se llama

han/hon/Ni/den/det heter

te llamas

du ringer

llamo

jag ringer

luego

sedan

madre

mor

me

mig

menos

mindre

mi

min

mucho

mycket, väldigt

muy

mycket, väldigt

nada

ingenting

nombre

namn

nos

oss

número

nummer

perdón

tyvärr, ursäkta

prisa

bråttom

próxima

nästa (f)

¿qué?

vad?

son

de är

su

hans/hennes

ja

también

också, även

tan

tarde

sent

te

dig

teléfono

telefon

tengo

jag har

tienes

du har

tu

din

du

una

en, ett (f)

uy

oj

vale

okej

veinte

tjugo

vemos

vi ser

vives

du bor

vivo

jag bor

y

och

yo

jag

¿cuál?

vilken? vilket?

¿cómo?

hur?

¿dónde?

var?

estudias

du studerar

perdón

ursäkta, tyvärr

¿quién?

vem?

Scroll to Top