KAPITEL 5

Kapitel 5 är det femte av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

  • fråga om någons efternamn och säga sitt eget efternamn
  • prata med en elev som är ny på skolan
  • klockan – fråga vad klockan är och säga vad klockan är
  • berätta vilken tid man börjar och slutar
  • du möter verben llamar (ringa), terminar (sluta, avsluta), tomar (dricka, ta) i presens (nutid) för första gången i boken
  • totalt 36 nya ord & uttryck (se kap. 5B)
Scroll to Top