1D. REALIA & KULTUR

SPANSKA SPRÅKET

Spanska talas som modersmål av cirka 500 miljoner människor runt om i världen. Spanien blev, under 1500-talet och 1600-talet,  ett globalt imperium och av den anledningen är det idag cirka 500 miljoner människor runtom i världen som har spanska som sitt modersmål, vilket gör det till världens näst mest talade modersmål. Spanskan är det största romanska språket och andra romanska språk är bl.a. franskan, italienskan och portugisiskan. Spanskan är till 89 % identiskt med portugisiskan, 85 % med katalanskan, 82 % med italienskan och 76 % med franskan. Katalanska är ett romanskt språk som bl.a. talas i östra Spanien, där Barcelona ligger, samt i Andorra i Spanien.

Mexiko har den största spansktalande befolkningen i världen med mer än 100 miljoner som talar spanska i landet. Andra länder med stor spansktalande befolkning är Spanien, Colombia, Argentina och USA. I Brasilien talas portugisiska som förstaspråk och spanska som tredjespråk efter engelskan bland främst studenter och affärsmän.

Scroll to Top