1C. ÖVNINGAR

LUCKTEXTER

Fyll i de tomma luckorna nedan med ett ord på spanska. Översättning/facit hittar du i respektive text i kap. 1A. Lucktexterna nedan är i samma ordning som texterna i kap. 1A.

José – _______________________

Leticia – ¿_______________________ te llamas?

José – Me _______________________ José. ¿Y tú?

Leticia – _______________________ llamo Leticia.

José – Vale.

Leticia – ¡Chao!

José – ¡Adiós!

Leticia – ¡Hola José!

José – ¡Hola Leticia!

Leticia – ¿_______________________ estás?

José – Bien, _______________________. ¿Y tú?

Leticia – _______________________ bien también, gracias.

José – ¡Chao!

Leticia – ¡Adiós!

Leticia – ¡Hola!

José – ¡Hola! ¿_______________________ bien?

Leticia – Sí, estoy bien, gracias. ¿Y _______________________?

José – Estoy cansado, _______________________ estoy bien.

Leticia – Vale, ¿_______________________ años tienes?

José – _______________________ trece años. Y tú, ¿cuántos _______________________ tienes?

Leticia – Tengo doce _______________________.

José – Vale, ¡hasta luego!

Leticia – ¡Hasta luego!

Leticia – ¡Hola!

José – ¡Hola! ¿_______________________ tal?

Leticia – Yo estoy más o _______________________. ¿Y tú?

José – Yo estoy más o menos _______________________.

Leticia – Vale, ¡_______________________ cansado?

José – Sí, estoy cansado. ¿Estás cansada _______________________?

Leticia – Sí, yo también estoy muy _______________________.

José – Vale, ¡_______________________ mañana!

Leticia – Sí, ¡hasta _______________________ José!

Leticia – ¡Hola!

José – ¡Hola! ¿Qué _______________________?

Leticia – Yo estoy _______________________ o menos, gracias. ¿Y tú?

José – _______________________ estoy más o menos, gracias.

Leticia – Vale. ¿Estás _______________________?

José – Sí, estoy cansado. Y tú, ¿estás _______________________ también?

Leticia – Sí, _______________________ estoy muy cansada también.

José – Vale, ¡hasta _______________________!

Leticia – Sí, ¡_______________________ mañana José!

ÖVERSÄTT FRÅN SPANSKA TILL SVENSKA

Översätt texterna nedan till svenska. Översättning/facit hittar du i respektive text i kap. 1A. Texterna är i samma ordning som texterna i kap. 1A.

Leticia – ¡Hola!

José – ¡Hola!

Leticia – ¿Cómo te llamas?

José – Me llamo José. ¿Y tú?

Leticia – Me llamo Leticia.

José – Vale.

Leticia – ¡Chao!

José – ¡Adiós!

Leticia – ¡Hola José!

José – ¡Hola Leticia!

Leticia – ¿Cómo estás?

José – Bien, gracias. ¿Y tú?

Leticia – Estoy bien también, gracias.

José – ¡Chao!

Leticia – ¡Adiós!

Leticia – ¡Hola!

José – ¡Hola! ¿Estás bien?

Leticia – Sí, estoy bien, gracias. ¿Y tú?

José – Estoy cansado, pero estoy bien.

Leticia – Vale, ¿cuántos años tienes?

José – Tengo trece años. Y tú, ¿cuántos años tienes?

Leticia – Tengo doce años.

José – Vale, ¡hasta luego!

Leticia – ¡Hasta luego!

Leticia – ¡Hola!

José – ¡Hola! ¿Qué tal?

Leticia – Yo estoy más o menos. ¿Y tú?

José – Yo estoy más o menos también.

Leticia – Vale, ¡estás cansado?

José – Sí, estoy cansado. ¿Estás cansada también?

Leticia – Sí, yo también estoy muy cansada.

José – Vale, ¡hasta mañana!

Leticia – Sí, ¡hasta mañana José!

Leticia – ¡Hola!

José – ¡Hola! ¿Qué tal?

Leticia – Yo estoy más o menos, gracias. ¿Y tú?

José – También estoy más o menos, gracias.

Leticia – Vale. ¿Estás cansado?

José – Sí, estoy cansado. Y tú, ¿estás cansada también?

Leticia – Sí, yo estoy muy cansada tambien.

José – Vale, ¡hasta mañana!

Leticia – Sí, ¡hasta mañana José!

Översätt orden & uttrycken nedan till svenska. Översättning/facit hittar du i kap. 1B.

¡hasta luego!
¡hasta mañana!
¿qué tal?
adiós
año (el)
bien
cansada
cansado
chao
cómo
cuántos
estás
estoy (yo)
gracias
hola
mañana (la)
más
me llamo
menos
muy
o
pero
qué
también
te llamas
tengo (yo)
tienes (tú)
vale
y
yo

ÖVERSÄTT FRÅN SVENSKA TILL SPANSKA

Översätt texterna nedan till spanska. Översättning/facit hittar du i respektive text i kap. 1A. Texterna är i samma ordning som texterna i kap. 1A.

Leticia – Hej!

José – Hej!

Leticia – Vad heter du?

José – Jag heter José. Du då?

Leticia – Jag heter Leticia.

José – Ok.

Leticia – Hej då!

José – Adjö!

Leticia – Hej José!

José – Hej Leticia!

Leticia – Hur mår du?

José – Jag mår bra, tack. Du då?

Leticia – Jag mår också bra, tack.

José – Hej då!

Leticia – Adjö!

Leticia – Hej!

José – Hej! Mår du bra?

Leticia – Ja, jag mår bra, tack. Du då?

José – Jag är trött, men jag mår bra.

Leticia – Ok, hur gammal är du?

José – Jag är tretton år. Du då, hur gammal är du?

Leticia – Jag är tolv år.

José – Ok, vi ses!

Leticia – Vi ses!

Leticia – Hej!

José – Hej! Hur är läget?

Leticia – Jag mår sådär. Du då?

José – Jag mår också sådär.

Leticia – Ok, är du trött?

José – Ja, jag är trött. Är du också trött?

Leticia – Ja, jag är också mycket trött.

José – Ok, vi ses imorgon.

Leticia – Ja, vi ses imorgon José.

Leticia – Hej!

José – Hej! Hur är läget?

Leticia – Jag mår sådär, tack. Du då?

José – Jag mår också sådär, tack.

Leticia – Ok. Är du trött?

José – Ja, jag är trött. Du då, är du också trött?

Leticia – Ja, jag är också mycket trött.

José – Ok, vi ses imorgon!

Leticia – Ja, vi ses imorgon José!

Översätt orden & uttrycken nedan till spanska. Översättningen/facit hittar du i kap. 1B.

vi ses (snart)!
vi ses (imorgon)!
hur är läget?
adjö
år
bra
trött (f)
trött (m)
hej då
hur
hur många
är (du)
är (jag)
tack
hej
imorgon, morgon
mer, plus
jag heter
mindre, minus
väldigt, mycket
eller
men
vad, vilken, vilket
ja
också, även
heter, kallas (du)
har (jag)
har (du)
du
okej
och
jag
Scroll to Top