1B. ORD & UTTRYCK

¡hasta luego!

vi ses (snart)!

¡hola!

hej!

¿cómo?

hur?, vad?

¿cuántos?

hur många?

¿qué?

vad?

adiós

adjö, farväl

año

år (s)

años

år (pl)

bien

bra, väl

cansada

trött (f)

cansado

trött (m)

catorce

fjorton

cero

noll

chao

hejdå

cinco

fem

cuatro

fyra

diecinueve

nitton

dieciocho

arton

dieciséis

sexton

diecisiete

sjutton

diez

tio

doce

tolv

dos

två

estás (tú estas)

du befinner dig, du mår, du är

estoy (yo estoy)

jag befinner mig, jag mår, jag är

gracias

tack

luego

snart

mañana

imorgon, morgon

más

mer, plus

me llamo (yo me llamo)

jag heter, jag kallas

menos

mindre, minus

muy

mycket, väldigt

nueve

nio

o

eller

ocho

åtta

once

elva

pero

men

quince

femton

seis

sex

ja

siete

sju

también

också, även

te llamas

du heter, du kallas

tengo (yo tengo)

jag har

tienes (tú tienes)

du har

trece

tretton

tres

tre

du

uno

ett

vale

ok

veinte

tjugo

y

och

yo

jag

MENINGAR

Scroll to Top