1B. NYA ORD & UTTRYCK

tener

ha (att)

du

yo

jag

estás (tú)

är, mår, befinner dig (du)

estoy (yo)

är, mår, befinner mig (jag)

tengo (yo)

har (jag)

tienes (tú)

har (du)

cansada

trött [f.]

cansado

trött [m.]

bien

bra, väl

mañana (la)

imorgon, morgon

muy

väldigt, mycket

ja

cómo

hur

cuántos

hur många

qué

vad, vilken, vilket

hasta luego

vi ses (snart)

hasta mañana!

vi ses (imorgon)

adiós

adjö

chao

hej då

gracias

tack

hola

hej

vale

ok, okej

o

eller

pero

men

también

också, även

año (el)

år

me llamo

heter (jag)

te llamas (tú)

heter, kallas (du)

más

mer, plus

menos

mindre, minus

qué tal

hur är läget

y

och

Scroll to Top