KAPITEL 1

Kapitel 1 är det första av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

  • hälsningsfraser, som t.ex. att säga ‘hej!‘ och ‘hejdå!
  • fråga vad någon heter & presentera sig med sitt namn
  • fråga hur någon mår & berätta hur man mår
  • fråga hur gammal någon är & berätta hur gammal man är
  • frågeställningen ‘och du?‘ eller ‘du då?’
  • frågeorden cómo (hur), cuántos (hur många), qué (vad, vilken, vilket)
  • du möter verben estar (vara, må, befinna sig), llamarse (heta, kallas) och tener (att ha) i presens (nutid) för första gången i boken
  • totalt 33 nya ord & uttryck (se kap. 1B)
Scroll to Top