Chapter Progress
0% Complete

5B:4. VERBEN ESTUDIAR & VER PÅ SPANSKA I PRESENS

VERBET ESTUDIAR I PRESENS

Verbet estudiar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att studera på svenska.

estudio

estudias

estudia

estudiamos

estudiáis

estudian

VERBET VER I PRESENS

Verbet ver är ett oregelbundet verb och översätts till att se (på); titta (på) på svenska.

veo

ves

ve

vemos

veis

ven

Scroll to Top