Chapter Progress
0% Complete

3C:1. NYA ORD & UTTRYCK PÅ SPANSKA

Öva på Quizlet | PDF-fil

(f) = femininum | (m) = maskulinum | (n) = neutrum | (pl) = plural | (s) = singular

acabarsluta (att), avsluta (att)
algunanågon, något (f)
ángel (el)ängel
CaliforniaKalifornien
comienza; él, ella, usted comienzahan, hon, den, det, Ni (s) börjar
conmigomed mig
contactarkontakta (att)
cuáles?vilka
cualidadespositiva egenskaper
defectos (los)dåliga egenskaper
desorganizadooorganiserad
empieza; él, ella, usted empiezahan, hon, Ni börjar, sätter igång
empiezas; tú empiezasdu börjar, sätter igång
empiezo; yo empiezojag börjar, sätter igång
empresa (la)företag
entra; él, ella, usted entragå in, komma in; han, hon, Ni (s), den, det går in, kommer in
entran; ellos, ellas, ustedes entrande, dem går in, kommer in
entrevista (la)intervju
entrevista de trabajo (la)arbetsintervju
escribes; tú escribesdu skriver
escribo; yo escribojag skriver
escuchas; tú escuchasdu hör, lyssnar
escucho; yo escuchojag hör, lyssnar
espera; él, ella, usted esperavänta; han, hon, Ni (s), den, det väntar, väntar på
esperarvänta (att), vänta på (att)
flexibleflexibel
han dichohar sagt
han; ellos, ellas, ustedes hande, dem, Ni (pl) har
hasta prontovi ses snart
hemos terminado; nosotros, nosotras hemos terminadovi har slutat, vi är klara
hemos; nosotros, nosotras hemosvi har
honestoärlig
informática (la)IT, datavetenskap
jefa de personal (el)personalchef
jefe (el)chef (m)
leallojal, trogen
lees; tú leesdu läser
leo; yo leojag läser
nerviosonervös
ocupadoupptagen
oficina (la)kontor
pasan; ellos, ellas, ustedes pasandet går; de, dem, Ni (pl) passerar, går förbi
personal (el)personal, personlig
pocosnågra, få, några få
porquedärför att
programador (el)programmerare
puedes; tú puedesdu kan
respuesta (la)svar
sala de espera (la)väntrum
socialsocial
termina; él, ella, usted terminahan, hon, Ni slutar, avslutar
terminas; tú terminasdu slutar, avslutar
termino; yo terminojag slutar, avslutar
tímidoblyg
tratarförsöka (att)
tratas; tú tratasdu försöker
trato; yo tratojag försöker
va a; él, ella, usted va ahan, hon, Ni (s) kommer att, ska
venirkomma (att), följa med (att)
Scroll to Top