Chapter Progress
0% Complete

3B:1. REFLEXIVA PRONOMEN & REFLEXIVA VERB PÅ SPANSKA

REFLEXIVA PRONOMEN PÅ SPANSKA

Reflexiva pronomen används före reflexiva verb. Alla reflexiva verb har ändelsen -se i grundform. Före verbet använder man ett reflexivt pronomen. Nedan kan du se vilka reflexiva pronomen som finns på spanska.

me

mig

te

dig

se

man, sig, hen

nos

oss

os

ni

se

man, sig, hen

REFLEXIVA VERB PÅ SPANSKA

Ett reflexivt verb är ett verb där handlingen återspeglas på den som utför den. Det handlar med andra ord om att den som gör något gör det med sig själv. Det första reflexiva verbet kommer du att få lära dig i nästa avsnitt (3B:5) är: llamarse (att kallas, heta). För att t.ex. säga jag heter, behöver man säga (yo) me llamo på spanska, som ordagrant översätts till (jag) mig heter. Du heter blir (tú) te llamas, som ordagrant översätts till (du) dig heter o.s.v.

Scroll to Top