Chapter Progress
0% Complete

1B:2. BESTÄMD ARTIKEL I SINGULAR & PLURAL PÅ SPANSKA

BESTÄMD ARTIKEL I SINGULAR

Spanska språket har tre olika bestämda artiklar i singular: ella och lo. De tre bestämda artiklarna kan jämföras med engelskans bestämda artikel: the. På svenska säger man t.ex. hunden i bestämd form singular och på engelska säger man the dog. Det betyder att på svenska sätter man den bestämda formen i slutet av substantivet, medan i engelska använder man sig av the framför substantivet. Spanskan använder sig, precis som engelskan, av bestämd artikel före substantivet och istället för engelskans the används ella och lo på spanska. Hunden blir på spanska el perro.

EL

Nästan alla substantiv som slutar med bokstäverna -e eller -o har artikeln el framför sig i bestämd form singular, t.ex. el texto (texten), där substantivets genus är i maskulinum (se exempel nedan).

el bosque

skogen

el texto

texten

LA

Nästan alla substantiv som slutar med bokstaven -a har artikeln la framför sig i bestämd form singular där substantivets genus är i femininum (se exempel nedan).

la palabra

ordet

Substantiv som slutar med -ión har i regel också alltid la som bestämd artikel (se exempel nedan).

la pronunciación

uttalet

Substantiv som slutar med -dad har i regel också alltid la som bestämd artikel (se exempel nedan).

la edad

åldern

LO

Den bestämda artikeln lo saknar genus, d.v.s. det är varken feminint eller maskulint. Lo används inte framför substantiv, utan kan användas framför adjektiv eller adverb. Lo används i mycket liten utsträckning på spanska.

lo interesante

det intressanta

lo bueno

det bra

BESTÄMD ARTIKEL I PLURAL

Spanska språket har två olika bestämda artiklar i plural: las och losLos används i maskulinum och neutrum i plural, d.v.s. när el och lo används i pluralform. Las används i femininum i plural, d.v.s. när la används i singularform.

De två bestämda artiklarna i plural kan jämföras med engelskans bestämda artikel: the. På svenska säger man t.ex. hundarna i bestämd form plural och på engelska säger man the dogs. Det betyder att på svenska sätter man den bestämda formen i slutet av substantivet i plural (även i singular), medan på engelska sätter man the framför substantivet. På spanska sätter man de bestämda artiklarna i plural, las och los, framför själva substantivet, d.v.s. på samma sätt som man gör i engelskan.

LAS

Artikeln la i singular blir i plural las. T.ex. blir la pronunciación (uttalet) i singular las pronunciaciones (uttalen) i plural.

LOS

Artiklarna el och lo i singular blir i plural los. T.ex. blir el texto (texten) i plural los textos (texterna) och lo bueno (det bra) blir i plural los buenos (de bra; dem bra).

Scroll to Top