Chapter Progress
0% Complete

1B:1. ALFABETET, UTTAL & INTONATION PÅ SPANSKA

ALFABETET

Det spanska alfabetet består av 27 bokstäver, varav 5 är vokaler: a – e – i – o – u. Vokalerna uttalas tydligt och halvkort i ord. De övriga 22 bokstäverna i det spanska alfabetet är konsonanter. Det finns tre digrafer på spanska. Dessa är -ch-ll och -rr.

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

Ñ ñ

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

UTTAL & INTONATION

A a

alfabeto – auto – bandera

Bokstaven a uttalas på spanska nästan som bokstaven a i det svenska ordet hatt.

B b

bandera – alfabeto – bueno

Bokstaven b uttalas på spanska både hårt och mjukt. Det uttalas hårt i början av en mening eller efter en paus. Ett hårt b-ljud på spanska låter nästan som bokstaven b i det svenska ordet boll. Ett mjukt b-ljud å andra sidan låter på spanska nästan som bokstaven v i det svenska ordet vänta.

C c

francés – explicación – información

Bokstaven c uttalas i Latinamerika som ett s-ljud och i största delen av Spanien som ett läspljud när bokstaven c efterföljs av bokstäverna e, i. Bokstaven c på spanska låter i Latinamerika som bokstaven z i det svenska ordet zebra. Bokstaven c låter på spanska i större delen av Spanien som bokstäverna th i det engelska ordet thing. Bokstaven c uttalas på spanska som ett svenskt k-ljud när det efterföljs av bokstäverna a, o, u, t.ex. som i det svenska ordet katt.

Ch ch

chao – coche – leche

Bokstäverna ch bildar tillsammans en s.k. digraf och uttalas med ett svenskt t-ljud före själva ch-ljudet, t.ex. som i det engelska ordet touch.

G g

tigre – gato – agua

Bokstaven g uttalas i Latinamerika som ett svenskt x-ljud i alla spansktalande länder när bokstaven g efterföljs av bokstäverna e, i. Bokstaven g uttalas i dessa fall på spanska som i det svenska ordet giraff. Bokstaven g uttalas i alla spansktalande länder som ett svenskt g-ljud när det efterföljs av bokstäverna a, o, u. Bokstaven g uttalas i dessa fall på spanska som i det svenska ordet god.

H h

hola – hombre – hermano

Bokstaven h uttalas inte på spanska, d.v.s. bokstaven är stum på spanska.

J j

Juan – ajo – Jimena

Bokstaven j uttalas i alla spansktalande länder som ett svenskt sje-ljud. Bokstaven j uttalas på spanska som i de första två i det svenska ordet chaufför.

LL ll

llorar – allí – ella

Digrafen ll uttalas ungefär som bokstaven j på svenska, t.ex. som i det svenska ordet jag.

Ñ n

Ñ ñ

español – niña – niño

Bokstaven ñ uttalas som ett svenskt nj-ljud, t.ex. som i det svenska ordet ninja.

R r

perro – arroz – guitarra

Digrafen rr uttalas som ett dubbel-r på svenska, t.ex. som i ordet.

Scroll to Top