4B:2. VERBEN BEBER, GUSTAR, HABLAR, NECESITAR & TRABAJAR I PRESENS PÅ SPANSKA

VERBET BEBER I PRESENS

Verbet beber är ett regelbundet ER-verb och översätts till att dricka på svenska.

bebo

bebes

bebe

bebemos

bebéis

beben

VERBET GUSTAR I PRESENS

Verbet gustar är ett reflexivt verb och översätts till att att gilla; att tycka om på svenska.

me gusta (s), me gustan(pl)

te gusta (s), te gustan(pl)

le gusta (s), le gustan (pl)

nos gusta (s), nos gustan (pl)

os gusta (s), os gustan (pl)

les gusta (s), les gustan (pl)

VERBET HABLAR I PRESENS

Verbet hablar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att prata; att tala på svenska.

hablo

hablas

habla

hablamos

habláis

hablan

VERBET NECESITAR I PRESENS

Verbet necesitar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att behöva på svenska.

necesito

necesitas

necesita

necesitamos

necesitáis

necesitan

VERBET TRABAJAR I PRESENS

Verbet trabajar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att arbeta; att jobba på svenska.

trabajo

trabajas

trabaja

trabajamos

trabajáis

trabajan

Scroll to Top