2B:2. VERBEN AYUDAR, COMPRAR, DESEAR, IR, QUERER, VENDER & VIAJAR I PRESENS PÅ SPANSKA

VERBET AYUDAR I PRESENS

Verbet ayudar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att hjälpa, assistera på svenska.

ayudo

ayudas

ayuda

ayudamos

ayudáis

ayudan

VERBET COMPRAR I PRESENS

Verbet comprar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att köpa, handla på svenska.

compro

compras

compra

compramos

compráis

compran

VERBET DESEAR I PRESENS

Verbet desear är ett regelbundet AR-verb och översätts till att önska på svenska.

deseo

deseas

desea

deseamos

deseáis

desean

VERBET IR I PRESENS

Verbet ir är ett oregelbundet verb och översätts till att gå, komma, åka på svenska.

voy

vas

va

vamos

vais

van

VERBET QUERER I PRESENS

Verbet querer är ett regelbundet ER-verb och översätts till att vilja, vilja ha, tycka om, älska på svenska.

quiero

quieres

quiere

queremos

queréis

quieren

VERBET VENDER I PRESENS

Verbet vender är ett regelbundet ER-verb och översätts till att sälja på svenska.

vendo

vendes

vende

vendemos

vendéis

venden

VERBET VIAJAR I PRESENS

Verbet viajar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att resa på svenska.

viajo

viajas

viaja

viajamos

viajáis

viajan

Scroll to Top