PERSONLIGA PRONOMEN

Personliga pronomen talar om vem som gör något: t.ex. jag spelar fotboll där jag är det personliga pronomenet eller s.k. subjektspronomen. Subjektspronomen används oftast inte på spanska, men kan användas för att betona subjektet, d.v.s. den som utför en handling. Man behöver därför inte uttrycka subjektspronomen i varken tal eller skrift på spanska och det beror på att verbets ändelse visar vem det är som utför handlingen. Nedan finns de subjektspronomen som finns på spanska i både singular och plural.

Usted och ustedes använder man till en person man vill visa respekt och vara artig mot, t.ex. en äldre person eller en överordnad på en arbetsplats. I vissa spansktalande länder använder man också usted när man t.ex. tilltalar sin lärare och sina föräldrar.

yo

jag

du

él

han

ella

hon

usted

Ni (s, formell)

nosotras

vi (f)

nosotros

vi (m)

vosotras

ni (f)

vosotros

ni (m)

ellas

de, dem (f)

ellos

de, dem (m)

ustedes

Ni (pl, formell)

VERB

På spanska finns det tre olika verbgrupper: -ar-er, och -ir i grundform (infinitiv). Verb på spanska böjs beroende på vem verbet syftar på. Ett verb är indelat i stam och ändelse, t.ex. hablar där habl är stammen och -ar ändelsen. Det är själva ändelsen som böjs beroende på vem som utför en handling och inte stammen i regelbundna verb. Om stammen ändras i ett verb är verbet oregelbundet. De allra flesta verben är regelbundna.

Nedan finns de personliga pronomen i första till tredje person i både singular och plural. Man brukar dela in de personliga pronomen i första, andra och tredje person singular.

– yo är första person singular,

– tú är i andra person singular,

– él, ella, usted är i tredje person singular,

– nosotros, nosotras är i första person plural,

– vosotros, vosotras är i andra person i plural samt

– ellos, ellas, ustedes är tredje person i plural.

Efter det personliga pronomenet kommer ett verb som böjs beroende på vilket personligt pronomen verbet syftar på.

SINGULAR

yo + verb

 + verb

él, ella, usted + verb

PLURAL

nosotros, nosotras + verb

vosotros, vosotras + verb

ellos, ellas, ustedes + verb

4B:1. POSSESSIVA PRONOMEN PÅ SPANSKA

Possessiva pronomen, även kallat ägandeform eller objektspronomen, talar om vem som äger någon eller något och uttrycks t.ex som följande: mi papá (min pappa), mi mamá (min mamma), tu hermana (din syster), su hermano (hans, hennes bror) och sus libros (hans, hennes, etc. böcker). I nyss nämnda exempel är mi (min), tu (din) och su (hans, hennes, etc.) possessiva pronomen. Nedan finns alla possessiva pronomen på spanska.

mi

min, mitt

mis

mina

tu

din, ditt

tus

dina

su

hans, hennes, Er, Ert, sin, sitt (s)

sus

hans, hennes, deras, Era, sina (pl)

REFLEXIVA PRONOMEN PÅ SPANSKA

Reflexiva pronomen används före reflexiva verb. Alla reflexiva verb har ändelsen -se i grundform. Före verbet använder man ett reflexivt pronomen. Nedan kan du se vilka reflexiva pronomen som finns på spanska.

me

mig

te

dig

se

man, sig, hen

nos

oss

os

ni

se

man, sig, hen

REFLEXIVA VERB PÅ SPANSKA

Ett reflexivt verb är ett verb där handlingen återspeglas på den som utför den. Det handlar med andra ord om att den som gör något gör det med sig själv. Det första reflexiva verbet kommer du att få lära dig i nästa avsnitt (3B:5) är: llamarse (att kallas, heta). För att t.ex. säga jag heter, behöver man säga (yo) me llamo på spanska, som ordagrant översätts till (jag) mig heterDu heter blir (tú) te llamas, som ordagrant översätts till (du) dig heter o.s.v.

Scroll to Top