4B:3. OBESTÄMD ARTIKEL PÅ SPANSKA

På spanska säger man un, uno och una för en och ett. Un är en eller ett i maskulinum och una i femininum.

Un blir unos (några) i plural medan una blir unas (några). Un används, precis som med artikeln el, oftast framför substantiv som slutar med bokstäverna -e, -o eller när ett substantiv slutar med en konsonant (förutom ändelsen -ion).

un chico

en kille

un elefante

en elefant

Una används, precis som med artikeln la, oftast framför substantiv, som slutar med bokstaven -a. Se de tre exemplen nedan med substantiv som slutar med -o, -e, och -a samt när substantivet slutar med ändelsen -ión.

una chica

en tjej

una información

en information

Den enda gången man använder uno är när man räknar 1, 2, 3, etc. samt när uno står självständigt i en mening: t.ex.

sólo uno

bara en, endast en

Scroll to Top