4B:4. NEGATIONER PÅ SPANSKA

På spanska betyder no både nej och inte. No sätts alltid framför verbet på spanska. Säger man nej och inte i samma mening, säger man no två gånger efter varandra  på spanska. Nunca betyder aldrig på svenska och om det används i samma mening som no, sätts nunca ut efter verbet. Se exempel nedan på hur no och nunca används på spanska.

No estoy bien.

Jag mår inte bra.

No, no estoy bien.

Nej, jag mår inte bra.

No hablo nunca sueco.

Jag pratar aldrig svenska.

Scroll to Top