5B:2. KONJUNKTIONER PÅ SPANSKA

Konjunktioner har till uppgift att binda ihop satser och meningar för att göra texter sammanhängande. En konjunktion på svenska är t.ex. ordet och. På spanska finns det två olika ord för att säga och: y och e. Konjunktionen e används före ljuden -i och -hi, t.ex. e información (och information) och e historia (och historia). Konjunktionen y används i alla andra fall. Nedan ser du ytterligare några vanliga konjunktioner på spanska.

pero

men

porque

för att, eftersom

por eso

därför

Scroll to Top