1B:1. KOMPARATIV AV ADJEKTIV PÅ SPANSKA

Att komparera adjektiv betyder att man jämför adjektivet, som t.ex. snäll, snällare, snällast. På spanska komparerar man adjektiv genom att lägga till más och el/la más, vilket gör att exemplet ovan kompareras på spanska enligt följande: bueno, más bueno, él más bueno eller buena, más buena, la más buena. Adjektivets komparation ändras beroende på om adjektivet är maskulint eller feminint samt om det står i singular eller plural.

SINGULAR I FEMININUM

buena

bra (f, s)

más buena

bättre (f, s)

la más buena

bäst (f, s)

SINGULAR I MASKULINUM

bueno

bra (m, s)

más bueno

bättre (m, s)

el más bueno

bäst (m, s)

PLURAL I FEMININUM

buenas

bra (f, pl)

más buenas

bättre (f, pl)

las más buenas

bäst (f, pl)

PLURAL I MASKULINUM

buenos

bra (m, pl)

más buenos

bättre (m, pl)

los más buenos

bäst (m, pl)

Scroll to Top