SUBSTANTIV

Substantiv som slutar med bokstaven -o  och -e är oftast maskulina på spanska. T.ex. el chico (killen), el hermano, el mundo (världen, jorden) och el padre (fadern). Substantiv som slutar med bokstaven -a är oftast feminina. t.ex. la mamá (mamman) och la chica (tjejen). När det gäller människor är det könet som avgör vilken artikel som ska användas; t.ex. om det är en kvinnlig lärare säger man la profesora (f) och om det är en manlig lärare säger man el profesor (m). La madre (modern; mamman) borde enligt regeln egentligen ha el som bestämd artikel, men har la. Det beror på att moder; mamma oftast är en kvinna. La madre blir då grammatiskt, ett feminint substantiv eftersom könet går före själva regeln i det här fallet.

Dessutom är de flesta substantiv som slutar på -ión och -dad oftast feminina, som t.ex. la información och la verdad (sanningen). Substantiv som slutar med bokstaven -s är oftast maskulina, som t.ex. el país (landet) Sedan finns det även undantag från reglerna, som i t.ex. orden el agua (vattnet), el avión (flygplanet) och el día (dagen).​

Substantiv som i singular slutar med en vokal, lägger man i plural till bokstaven -s. T.ex. la mamá blir las mamás (mammorna) i plural och el padre blir los padres (papporna, föräldrarna) i plural. Om substantivet slutar med en konsonant läggs ändelsen -es till, t.ex. la pronunciación (uttal) blir las pronunciaciones (uttalen) i plural och el profesor (lärare) blir los profesores (lärarna) i plural.​

BESTÄMD ARTIKEL

 

Spanska språket har tre olika bestämda artiklar i singular: ella och lo. De tre bestämda artiklarna kan jämföras med engelskans bestämda artikel: the. På svenska säger man t.ex. hunden i bestämd form singular och på engelska säger man the dog. Det betyder att på svenska sätter man den bestämda formen i slutet av substantivet, medan i engelska använder man sig av the framför substantivet. Spanskan använder sig, precis som engelskan, av bestämd artikel före substantivet och istället för engelskans the används ella och lo på spanska. Hunden blir på spanska el perro.

EL

Nästan alla substantiv som slutar med bokstäverna -e eller -o har artikeln el framför sig i bestämd form singular, t.ex. el texto (texten), där substantivets genus är i maskulinum (se exempel nedan).

el bosque

skogen

el texto

texten

LA

Nästan alla substantiv som slutar med bokstaven -a har artikeln la framför sig i bestämd form singular där substantivets genus är i femininum (se exempel nedan).

la palabra

ordet

Substantiv som slutar med -ión har i regel också alltid la som bestämd artikel (se exempel nedan).

la pronunciación

uttalet

Substantiv som slutar med -dad har i regel också alltid la som bestämd artikel (se exempel nedan).

la edad

åldern

LO

Den bestämda artikeln lo saknar genus, d.v.s. det är varken feminint eller maskulint. Lo används inte framför substantiv, utan kan användas framför adjektiv eller adverb. Lo används i mycket liten utsträckning på spanska.

lo interesante

det intressanta

lo bueno

det bra

BESTÄMD ARTIKEL I PLURAL

Spanska språket har två olika bestämda artiklar i plural: las och losLos används i maskulinum och neutrum i plural, d.v.s. när el och lo används i pluralform. Las används i femininum i plural, d.v.s. när la används i singularform.

De två bestämda artiklarna i plural kan jämföras med engelskans bestämda artikel: the. På svenska säger man t.ex. hundarna i bestämd form plural och på engelska säger man the dogs. Det betyder att på svenska sätter man den bestämda formen i slutet av substantivet i plural (även i singular), medan på engelska sätter man the framför substantivet. På spanska sätter man de bestämda artiklarna i plural, las och los, framför själva substantivet, d.v.s. på samma sätt som man gör i engelskan.

LAS

Artikeln la i singular blir i plural las. T.ex. blir la pronunciación (uttalet) i singular las pronunciaciones (uttalen) i plural.

LOS

Artiklarna el och lo i singular blir i plural los. T.ex. blir el texto (texten) i plural los textos (texterna) och lo bueno (det bra) blir i plural los buenos (de bra; dem bra).

ALFABETET & UTTAL

Det spanska alfabetet består av 27 bokstäver, varav 5 är vokaler: a – e – i – o – u. Vokalerna uttalas tydligt och halvkort i ord. De övriga 22 bokstäverna i det spanska alfabetet är konsonanter. Det finns tre digrafer på spanska. Dessa är -ch-ll och -rr.

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

Ñ ñ

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

UTTAL & INTONATION

A a

alfabeto – auto – bandera

Bokstaven a uttalas på spanska nästan som bokstaven a i det svenska ordet hatt.

B b

bandera – alfabeto – bueno

Bokstaven b uttalas på spanska både hårt och mjukt. Det uttalas hårt i början av en mening eller efter en paus. Ett hårt b-ljud på spanska låter nästan som bokstaven b i det svenska ordet boll. Ett mjukt b-ljud å andra sidan låter på spanska nästan som bokstaven v i det svenska ordet vänta.

C c

francés – explicación – información

Bokstaven c uttalas i Latinamerika som ett s-ljud och i största delen av Spanien som ett läspljud när bokstaven c efterföljs av bokstäverna ei. Bokstaven c på spanska låter i Latinamerika som bokstaven z i det svenska ordet zebra. Bokstaven c låter på spanska i större delen av Spanien som bokstäverna th i det engelska ordet thing. Bokstaven c uttalas på spanska som ett svenskt k-ljud när det efterföljs av bokstäverna aou, t.ex. som i det svenska ordet katt.

Ch ch

chao – coche – leche

Bokstäverna ch bildar tillsammans en s.k. digraf och uttalas med ett svenskt t-ljud före själva ch-ljudet, t.ex. som i det engelska ordet touch.

G g

tigre – gato – agua

Bokstaven g uttalas i Latinamerika som ett svenskt x-ljud i alla spansktalande länder när bokstaven g efterföljs av bokstäverna ei. Bokstaven g uttalas i dessa fall på spanska som i det svenska ordet giraff. Bokstaven g uttalas i alla spansktalande länder som ett svenskt g-ljud när det efterföljs av bokstäverna aou. Bokstaven g uttalas i dessa fall på spanska som i det svenska ordet god.

H h

hola – hombre – hermano

Bokstaven h uttalas inte på spanska, d.v.s. bokstaven är stum på spanska.

J j

Juan – ajo – Jimena

Bokstaven j uttalas i alla spansktalande länder som ett svenskt sje-ljud. Bokstaven j uttalas på spanska som i de första två i det svenska ordet chaufför.

LL ll

llorar – allí – ella

Digrafen ll uttalas ungefär som bokstaven j på svenska, t.ex. som i det svenska ordet jag.

Ñ n

Ñ ñ

español – niña – niño

Bokstaven ñ uttalas som ett svenskt nj-ljud, t.ex. som i det svenska ordet ninja.

R r

perro – arroz – guitarra

Digrafen rr uttalas som ett dubbel-r på svenska, t.ex. som i ordet.

VERBBÖJNINGAR

VERBEN LLAMARSE, LLORAR, TENER & VIVIR I PRESENS PÅ SPANSKA

VERBET LLAMARSE I PRESENS

Verbet llamarse är ett reflexivt verb och översätts till att heta; att kallas på svenska.

me llamo

te llamas

se llama

nos llamamos

os llamáis

se llaman

VERBET LLORAR I PRESENS

Verbet llorar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att gråta på svenska.

lloro

lloras

llora

lloramos

lloráis

lloran

VERBET TENER I PRESENS

Verbet tener är ett oregelbundet verb och översätts till att ha på svenska.

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen

VERBET VIVIR I PRESENS

Verbet vivir är ett regelbundet IR-verb och översätts till att bo; att leva på svenska.

vivo

vives

vive

vivimos

vivís

viven

VERBEN ESTAR & SER I PRESENS PÅ SPANSKA

Både verbet ser och verbet estar på spanska betyder att vara på svenska. När använder man då ser och när använder man estar?

  • För att säga vad någon eller något är (under en längre tid) = ser
  • För att säga hur någon eller något är (just nu/kort tid) = estar
  • Hur någon eller något mår = estar
  • Var någon eller något befinner sig = estar

ESTAR

Verbet estar översätts till att vara, att må eller att befinna sig på svenska. Verbet estar är ett oregelbundet verb då stammen ändras och inte bara ändelsen vid böjning av verbet enligt nedan.

estoy

estás

está

estamos

estáis

están

Yo estoy en Málaga.

Estoy en Málaga.

Jag är i Málaga.

Förklaring: någon befinner sig = estar

Yo estoy bien.

Estoy bien

Jag mår bra.

Förklaring: någon är = estar

Yo estoy contento.

Estoy contento.

Jag är glad.

Förklaring: någon är = estar

SER

Verbet ser översätts till att vara på svenska. Verbet ser är ett oregelbundet verb på spanska då stammen ändras och inte bara ändelsen vid böjning av verbet enligt nedan.

soy

eres

es

somos

sois

son

Yo soy sueco.

Soy sueco.

Jag är svensk.

Förklaring: vad någon är = ser

Yo soy estudiante.

Soy estudiante.

Jag är elev.

Förklaring: vad någon är = ser

Yo soy estudiante.

Soy estudiante.

Jag är elev.

Förklaring: vad någon är = ser

VERBEN BEBER, GUSTAR, HABLAR, NECESITAR & TRABAJAR I PRESENS PÅ SPANSKA

VERBET BEBER I PRESENS

Verbet beber är ett regelbundet ER-verb och översätts till att dricka på svenska.

bebo

bebes

bebe

bebemos

bebéis

beben

VERBET GUSTAR I PRESENS

Verbet gustar är ett reflexivt verb och översätts till att att gilla; att tycka om på svenska.

me gusta (s), me gustan(pl)

te gusta (s), te gustan(pl)

le gusta (s), le gustan (pl)

nos gusta (s), nos gustan (pl)

os gusta (s), os gustan (pl)

les gusta (s), les gustan (pl)

VERBET HABLAR I PRESENS

Verbet hablar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att prata; att tala på svenska.

hablo

hablas

habla

hablamos

habláis

hablan

VERBET NECESITAR I PRESENS

Verbet necesitar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att behöva på svenska.

necesito

necesitas

necesita

necesitamos

necesitáis

necesitan

VERBET TRABAJAR I PRESENS

Verbet trabajar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att arbeta; att jobba på svenska.

trabajo

trabajas

trabaja

trabajamos

trabajáis

trabajan

5B:1. SIFFRORNA 50-80 PÅ SPANSKA

cincuenta

50

cincuenta y uno

51

cincuenta y dos

52

cincuenta y tres

53

cincuenta y cuatro

54

cincuenta y cinco

55

cincuenta y seis

56

cincuenta y siete

57

cincuenta y ocho

58

cincuenta y nueve

59

sesenta

60

sesenta y uno

61

sesenta y dos

62

sesenta y tres

63

sesenta y cuatro

64

sesenta y cinco

65

sesenta y seis

66

sesenta y siete

67

sesenta y ocho

68

sesenta y nueve

69

setenta

70

setenta y uno

71

setenta y dos

72

setenta y tres

73

setenta y cuatro

74

setenta y cinco

75

setenta y seis

76

setenta y siete

77

setenta y ocho

78

setenta y nueve

79

ochenta

80

6B:1. SIFFRORNA 80-100 PÅ SPANSKA

ochenta

åttio

ochenta y uno

åttioett

ochenta y dos

åttiotvå

ochenta y tres

åttiotre

´ochenta y cuatro

åttiofyra

ochenta y cinco

åttiofem

ochenta y seis

åttiosex

ochenta y siete

åttiosju

ochenta y ocho

åttioåtta

ochenta y nueve

åttionio

noventa

nittio

noventa y uno

nittioett

noventa y dos

nittiotvå

noventa y tres

nittiotre

noventa y cuatro

nittiofyra

noventa y cinco

nittiofem

noventa y seis

nittiosex

noventa y siete

nittiosju

noventa y ocho

nittioåtta

noventa y nueve

nittionio

cien

hundra

Scroll to Top