2B:1. APOSTROFER, FRÅGETECKEN & UTROPSTECKEN PÅ SPANSKA

APOSTROFER

På spanska används något som kallas för acento (apostrof) för att markera ord som ska betonas extra mycket. Det finns flera regler för acentos (apostrofer) som kan vara bra att känna till och här nedan kommer fem av dessa att beskrivas.

  • Apostrofer kan endast markeras ovanför vokalerna (a – e – i – o – u).
  • Apostrofer kan endast markeras ovanför vokalerna (a – e – i – o – u).
  • Endast en apostrof per ord som max.
  • Frågeord som t.ex. ¿cómo? (hur) och ¿qué? (vad, vilken, vilket) skrivs alltid med en apostrof.
  • Apostrof markeras alltid i utrop: t.ex. ¡qué bien! (vad bra!).
  • Apostrofer används för att särskilja ord som: él (han) och el(ja) och si (om) – (du) och tu (din, ditt).

FRÅGETECKEN & UTROPSTECKEN

På spanska skriver man ett upp-och-nedvänt frågetecken i början av en frågemening och ett vanligt frågetecken i slutet. Samma sak gäller för utropstecken (se exemplen nedan).

¿Cómo estás?

Hur mår du?

¡Hola!

Hej!

Scroll to Top