7B:2. VERBEN EMPEZAR, ESCRIBIR, ESCUCHAR, INTENTAR, LEER, PENSAR, SABER & TERMINAR I PRESENS PÅ SPANSKA

VERBET EMPEZAR I PRESENS

Verbet empezar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att börja; inleda; påbörja; sätta igång på svenska.

empiezo

empiezas

empieza

empezamos

empezáis

empiezan

VERBET ESCRIBIR I PRESENS

Verbet escribir är ett regelbundet IR-verb och översätts till att skriva på svenska.

escribo

escribes

escribe

escribimos

escribís

escriben

VERBET ESCUCHAR I PRESENS

Verbet escuchar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att lyssna; lyssna på, höra på på svenska.

escucho

escuchas

escucha

escuchamos

escucháis

escuchan

VERBET INTENTAR I PRESENS

Verbet intentar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att försöka; försöka att; prova på svenska.

intento

intentas

intenta

intentamos

intentáis

intentan

VERBET LEER I PRESENS

Verbet leer är ett regelbundet ER-verb och översätts till att läsa på svenska.

leo

lees

lee

leemos

leéis

leen

VERBET PENSAR I PRESENS

Verbet pensar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att tänka; tänka på; tro; föreställa sig; fundera; ta hänsyn till på svenska.

pienso

piensas

piensa

pensamos

pensáis

piensan

VERBET SABER I PRESENS

Verbet saber är ett oregelbundet verb och översätts till att kunna; veta; känna till på svenska.

sabes

sabe

sabemos

sabéis

saben

VERBET TERMINAR I PRESENS

Verbet terminar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att sluta; sluta med; avsluta; göra slut med på svenska.

termino

terminas

termina

terminamos

termináis

terminan

Scroll to Top