6B:5. KLOCKAN PÅ SPANSKA

VAD ÄR KLOCKAN? | KLOCKAN ÄR ...

På spanska säger man ¿qué hora es? när man frågar vad klockan är. För att säga klockan är säger man: es la … om klockan är ett och son las … på alla andra klockslag (se exempel nedan).

son las nueve

klockan är nio

es la una

klockan är ett

son las tres

klockan är tre

son las dos y cuarto

klockan är kvart över två

son las ocho menos veinte

klockan är tjugo i åtta

son las tres y cinco

klockan är fem över tre

son las seis menos diez

klockan är tio i sex

es la una menos cinco

klockan är fem i ett

es la una y media

klockan är halv två

son las once y diez

klockan är tio över elva

son las siete y veinte

klockan är tjugo över sju

es las una menos veinticinco

klockan är fem över halv ett

VILKEN TID ...? | KLOCKAN ...

Om man t.ex. vill fråga vilken tid har har rast säger man ¿a qué hora tenemos recreo? på spanska. För att svara på det säger man a la om det är klockan ett och a las vid alla andra tillfällen (se exempel nedan).

a las nueve y cinco

klockan fem över nio

a la una y diez

klockan tio över ett

a las dos y veinte

klockan tjugo över två

a las ocho y media

klockan halv nio

a las once y doce

klockan tolv över elva

a las dos menos veinte

klockan tjugo i två

a las once menos diez

klockan tio i elva

a la una y cuarto

klockan kvart över ett

a las siete y cuarto

klockan kvart över sju

Scroll to Top