6B:2. PREPOSITIONER PÅ SPANSKA

Prepositioner är småord som beskriver olika förhållanden mellan personer, platser och saker. De står framför ord som uttrycker en position, t.ex. på skolan där är en preposition. Nedan finns vanliga prepositioner på spanska. Översättning av prepositionerna till svenska är komplex, då prepositioner kan ofta användas på olika sätt beroende på kontext.

a

till

con

med

de

av, från

en

i, med, om, på

entre

bland, mellan

hasta

fram till, till, tills, till och med

para

för, för att, till

por

för, genom, på grund av

sin

utan

sobre

om, ovanpå, på, över

Scroll to Top