4B:1. ADJEKTIV PÅ SPANSKA

INLEDNING

Adjektiv är ord som beskriver någon eller något. Det kan vara t.ex. en färg, egenskap eller utseende. Alla adjektiv uttrycks alltid efter substantivet på spanska. En grön bil blir t.ex. en bil grön på spanska där bil är substantiv och grön adjektiv. Adjektiv på spanska är liksom substantiv, antingen i femininum eller maskulinum.

ADJEKTIV I SINGULAR

Om substantivet är maskulint blir adjektivet maskulint också och slutar oftast med bokstaven -o (t.ex. sueco).

Om substantivet är feminint blir adjektivet feminint också och slutar då oftast med bokstaven -a (t.ex. sueca). Adjektiv som slutar med bokstaven -e ändrar inte genus. Färgen verde (grön) blir därför verde i både maskulinum och femininum (se exempel nedan).

El niño sueco.

Den svenska pojken.

La niña sueca.

Den svenska flickan.

El coche verde.

Den gröna bilen.

La bandera amarilla.

Den gula flaggan.

El auto francés.

Den franska bilen.

La palabra francesa.

Det franska ordet.

ADJEKTIV I PLURAL

Om ett substantiv är i plural ska adjektivet också vara i plural dv.s. sluta med bokstaven -s. Om adjektivet slutar med en konsonant lägger man på ändelsen -es i plural maskulinum; t.ex. blir francés i singular franceses. Om adjektivet är i plural femininum lägger man istället på ändelsen -as (se exempel nedan).

Los niños suecos.

De svenska pojkarna.

Las niñas suecas.

De svenska flickorna.

Los coches verdes.

De gröna bilarna.

Las banderas amarillas.

De gula flaggorna.

Los autos franceses.

De franska bilarna.

Las palabras francesas.

De franska orden.

Scroll to Top