3B:5. VERBEN LLAMARSE, LLORAR, TENER & VIVIR I PRESENS PÅ SPANSKA

VERBET LLAMARSE I PRESENS

Verbet llamarse är ett reflexivt verb och översätts till att heta; att kallas på svenska.

me llamo

te llamas

se llama

nos llamamos

os llamáis

se llaman

VERBET LLORAR I PRESENS

Verbet llorar är ett regelbundet AR-verb och översätts till att gråta på svenska.

lloro

lloras

llora

lloramos

lloráis

lloran

VERBET TENER I PRESENS

Verbet tener är ett oregelbundet verb och översätts till att ha på svenska.

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen

VERBET VIVIR I PRESENS

Verbet vivir är ett regelbundet IR-verb och översätts till att bo; att leva på svenska.

vivo

vives

vive

vivimos

vivís

viven

Scroll to Top