2B:5. BIEN & BUENO PÅ SPANSKA

INLEDNING

Bien och bueno är två ord som på spanska betyder samma sak. Bien och bueno kan översättas till bra, duktig, snäll och väl på svenska. Hur vet man då när man ska använda bien och när man ska använda bueno? Bien används som ett adverb och bueno som ett adjektiv. Vad är då ett adverb och vad är ett adjektiv? Adverbet beskriver verbet medan adjektivet beskriver substantivet samt beskriver hur någon mår.

FRASER MED BIEN

estoy bien; yo estoy bien

jag mår bra

está bien; ella está bien

hon mår bra

está bien; él está bien

han mår bra

está bien; usted está bien

Ni (s) mår bra

FRASER MED BUENO & BUENA

un profesor bueno

en bra lärare (m)

una profesora buena

en bra lärare (f)

es un profesor bueno; él es un profesor bueno

han är en bra lärare

es una profesora buena; ella es una profesora buena

hon är en bra lärare

Scroll to Top