NERVCELLER

Av: John Droguett

nerve cells, neurons, nervous system-2213009.jpgVår hjärna har ungefär hundra miljarder nervceller (neuroner). Alla nervceller kommunicerar med varandra genom att skicka signaler till varandra. de är elektrokemiska celler som skickar, överför och mottager nervimpulser. Signalen sker med hjälp av signalsubstanser, som är kemiska ämnen (Westholm, L., 2014).  Varje nervcell innehåller a) cellkropp (soma), b) dendrit samt c) nervtråd (axon). Axonerna leder signaler ut från nervcellen medan dendriterna leder signalerna in till nervcellen. Med hjälp av nervtrådarna kan nervcellerna ha kontakt med andra nervceller, men också med kroppens muskler och körtlar.

Scroll to Top