FRONTALLOBEN

Av: John Droguett

Frontalloben är den främre delen av storhjärnan. Frontalloben kallas ibland också för pannloben. Frontalloben är den del av hjärnan som skiljer människan från djuren i högsta grad. Den gör att människan t.ex. kan analysera, planera framåt i tiden, prioritera, reglera impulser och agera strategiskt. brain, biology, abstract-951874.jpgVid ca. 25 års ålder är frontalloben färdigutvecklad och dessa egenskaper fungerar därför mindre bra hos barn och ungdomar upp till 25 års ålder än hos de över den åldern. Att använda frontalloben kräver mycket energi hos människan och därför kan människan inte använda sig av frontallobens egenskaper till fullo hela tiden (Falk, S., m. fl, 2015).

Scroll to Top